υδραυλικός γρύλος με νύχι

υδραυλικός γρύλος με νύχι

Γρύλος με νύχι για ανύψωση βαρέων αντικειμένων απο 25mm.