υδραυλικοί κύλινδροι διπλής ενέργειας

υδραυλικοί κύλινδροι διπλής ενέργειας

Κύλινδροι κατάλληλοι για ανύψωση μεγάλων βαρών. Λειτουργούν με αντλίες εξοπλισμένες με χειριστήριο τριών οδών.