υδραυλικοί κύλινδροι διπλής ενέργειας με διάτρητο έμβολο

υδραυλικοί κύλινδροι διπλής ενέργειας με διάτρητο έμβολο

Διάτρητοι κύλινδροι διπλής ενέργειας για τον εφελκισμό εξαρτημάτων. Λειτουργούν με αντλίες εξοπλισμένες με χειριστήριο τριών οδών.