υδραυλικοί κουρμπαδόροι

υδραυλικοί κουρμπαδόροι

Κουρμπαδόροι σωλήνων έως 4 ίντσες.