υδραυλικοί επίπεδοι κύλινδροι

υδραυλικοί επίπεδοι κύλινδροι

Η λειτουργεία τους είναι απλή και εφαρμόζουν όπου δεν υπάρχει επαρκής χώρος. Λειτουργούν με αντλίες μονής ενέργειας με διακόπτη πιέσεως.