υδραυλική ποδοκίνητη αντλία  

υδραυλική ποδοκίνητη αντλία 2 ταχυτήτων

Η αντλία αυτή χρησιμοποιείται με κυλίνδρους μονής ενεργείας η με υδραυλικές πρέσες καλωδίων. Κυρίως εξυπηρετεί ανάγκες όπου ένας χειριστής πρέπει να δουλεύει και την αντλία και την πρέσα καλωδίων ταυτόχρονα. Ενσωματωμένη ασφαλιστική βαλβίδα για την ασφάλεια του χειριστή σε περίπτωση υπερφόρτωσης.