Υδραυλικές αντλίες χειρός

Υδραυλικές αντλίες χειρός μονής ταχύτητας

Οι αντλίες χειρός μoνής ταχύτητας είναι κατασκευασμένες για την λειτουργιά κυλίνδρων μονής ενεργείας όπου δεν απαιτείται μεγάλη ταχύτητα ανύψωσης. Ενσωματωμένη ασφαλιστική βαλβίδα για την ασφάλεια του χειριστή σε περίπτωση υπερφόρτωσης.

Υδραυλικές αντλίες χειρός 2 ταχυτήτων με διακόπτη

Οι αντλίες χειρός διπλής ταχύτητας εφαρμόζουν σε κυλίνδρους μονής και διπλής ενεργείας. Διαθέτουν σύστημα δυο εμβόλων ένα για γρήγορη ανύψωση του εμβόλου μέχρι την στιγμή που θα ακουμπήσει το φορτίο και το άλλο για την ανύψωση του φορτίου. Ενσωματωμένη ασφαλιστική βαλβίδα για την ασφάλεια του χειριστή σε περίπτωση υπερφόρτωσης.

Υδραυλικές αντλίες χειρός 2 ταχυτήτων με χειριστήριο

Οι αντλίες χειρός διπλής ταχύτητας εφαρμόζουν σε κυλίνδρους μονής και διπλής ενεργείας. Διαθέτουν σύστημα δυο εμβόλων ένα για γρήγορη ανύψωση του εμβόλου μέχρι την στιγμή που θα ακουμπήσει το φορτίο και το άλλο για την ανύψωση του φορτίου. Ενσωματωμένη ασφαλιστική βαλβίδα για την ασφάλεια του χειριστή σε περίπτωση υπερφόρτωσης.