πολυεργαλεία καλωδίων με μπαταρία

πολυεργαλεία καλωδίων με μπαταρία