μονής ενέργειας υδραυλικός κύλινδρος

μονής ενέργειας υδραυλικός κύλινδρος

Η λειτουργία τους είναι απλή και εύκολη και εφαρμόζουν σε όλες τις εργασίες όπου χρειάζεται ανύψωση. Χρησιμοποιουνται με όλες τις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με διακόπτη.