μονής ενέργειας υδραυλικός κύλινδρος με παξιμάδι ασφαλείας

μονής ενέργειας υδραυλικός κύλινδρος με παξιμάδι ασφαλείας

Οι κύλινδροι αυτοί έχουν κατασκευαστεί για ασφαλέστερη εργασία. Διαθέτουν ενισχυμένο παξιμάδι έτσι ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια κατά την διάρκεια της εργασίας μας. Χρησιμοποιούνται με όλες τις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με διακόπτη.