κύλινδρος μονής ενέργειας με ελατήριο επιστροφής εμβόλου

κύλινδρος μονής ενέργειας με ελατήριο επιστροφής εμβόλου

Οι κύλινδροι αυτοί έχουν κατασκευαστεί για ταχύτερη επιστροφή του εμβόλου. Διαθέτουν ενισχυμένο ελατήριο εσωτερικά έτσι ώστε να έχουμε αυτόματη επιστροφή του εμβόλου μετά το τέλος της εργασίας. Χρησιμοποιούνται με όλες τις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με διακόπτη.