κύλινδρος μονής ενέργειας με διάτρητο έμβολο με ή χωρίς ελατήριο επιστροφής

κύλινδρος μονής ενέργειας με διάτρητο έμβολο με ή χωρίς ελατήριο επιστροφής

Οι κύλινδροι αυτοί έχουν κατασκευαστεί για τον εξολκισμο διαφόρων εξαρτημάτων. Χρησιμοποιούνται με όλες τις αντλίες που είναι εξοπλισμένες με διακόπτη.