κύλινδροι αλουμινίου μονής ενέργειας

κύλινδροι αλουμινίου μονής ενέργειας

Διάτρητοι κύλινδροι αλουμινίου κατασκευασμένοι για εργοταξιακές ανάγκες οπου απαιτείται ελαφρύς εξοπλισμός.