κύλινδροι αλουμινίου διπλής ενέργειας

κύλινδροι αλουμινίου διπλής ενέργειας

Διάτρητοι κύλινδροι αλουμινίου κατασκευασμένοι για εργοταξιακές ανάγκες οπου απαιτείται ελαφρύς εξοπλισμός.