ηλεκτροϋδραυλικές αντλίες

ηλεκτροϋδραυλικές αντλίες με διακόπτη ή με χειριστήριο

Κατασκευασμένες για δύσκολες συνθήκες εργοταξίων όπου ζητείται γρήγορη , ασφαλή και δυνατή τεχνική εργασία. Εφαρμόζουν σε κυλίνδρους, πρέσες και κυλίνδρους αντιστήριξης μονής και διπλής ενεργείας. Διαθέτουν ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης εσωτερικά και ρυθμιστή πίεσης εξωτερικά.