βενζινοϋδραυλική αντλία με διακόπτη

βενζινοϋδραυλική αντλία με διακόπτη

Κατασκευασμένες για την λύση σε οποιαδήποτε εργοταξιακη δυσκολία όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ρεύματος. Εφαρμόζονται μονής και διπλής ενεργείας κύλινδροι , πρέσες καλωδίων για εναέρια κυκλοφορία και κύλινδροι αντιστήριξης. Διαθέτουν ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης εσωτερικά και ρυθμιστή πίεσης εξωτερικά.