αερόγρυλλοι

αερόγρυλλοι

Τροχήλατοι αερόγρυλλοι για ευκολη ανύψωση βαρέων οχημάτων έως 60 τόνων.