αεροϋδραυλικές αντλίες

αεροϋδραυλικές αντλίες 

Οι αερουδραυλικές αντλίες χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει δυνατότητα αεροσυμπιεστή. Οι αντλίες κατασκευάζονται είτε με χειριστήριο μέχρι τα 700bar είτε με διακόπτη στα 1600 αλλα και 2000bar. Είναι εξοπλισμένες με ρυθμιστή πίεσης αέρος , με βαλβίδα ασφαλείας και με κουμπί βοηθητικής πίεσης.